Info desk

Dansk - English - Deutsch

DK

Aalborg City Cup

Arrangør:
Aalborg Freja

Sted:
Vestre Fjordvej 15
DK-9000 Aalborg

Dato:
2018 – 10´- 12´, maj

Tilmeldingsfrist:

23. marts 2018

 

Stævneledelse:

 

InfoCenter

Der er i forbindelse med Aalborg City Cup 2018 et Infocenter i Aalborg Freja´s klubhus. Infocenteret vil være behjælpelig med at løse evt. problemer eller besvare spørgsmål.

Infocenteret har følgende åbningstider:

Onsdag d.   9. maj: 17.00 – 23.00

Torsdag d.   10. maj: 08.00 – 20.00

Fredag d.   11. maj: 08.00 – 22.00

Lørdag d.   12. maj: 08.00 – 20.00

Søndag d.   13. maj: 08.00 – 10.00

Turneringsledelse

Der er ligeledes en turneringsledelse, der befinder sig i Freja´s klubhus. Turneringsledelsen vil være behjælpelig med at løse evt. problemer eller besvare spørgsmål vedrørende selve turneringsafviklingen.


Turneringsledelsen har følgende åbningstider:

Onsdag d.   9. maj: 17.00 – 23.00

Torsdag d.  10. maj: 08.00 – 21.00

Fredag d.   11. maj: 08.00 – 21.30

Lørdag d.   12. maj: 08.00 – 19.30
 

Bespisning

Morgenmad i Frejahallen på Aalborg Freja´s anlæg, hvor der er åben på følgende tider:

Torsdag d.  10. maj: 07.00 – 10.00

Fredag d.   11. maj: 07.00 – 10.00

Lørdag d.   12. maj: 07.00 – 10.00

Søndag d.   13. maj: 08.00 – 9.30
 

Aftensmad i Frejahallen på Aalborg Freja´s anlæg, hvor der er åben på følgende tider:

Onsdag d.  9. maj: Fra kl. 17.00

Torsdag d.  10. maj: 17.00 – 19.30

Fredag d.   11. maj: 17.00 – 19.30

Lørdag d.  12. maj: 17.00 – 19.30
 

 

Accepteret valuta:

Følgende valutaer accepteres i Aalborg Freja:

 

DKK:
Sedler og mønter.

€:
Sedler - Tilbagebetaling vil ske i DKK
 

 

Bolde:

Medbring selv træningsbolde og mærk alt medbragt materiel tydeligt med klubnavn.

 

Vask af spilletøj:

Nærmeste møntvask fra Aalborg Frejas klubhus ligger godt 1 km herfra:

Vestbyens Møntvask v/Gitte Pedersen

Kastetvej 15

9000 Aalborg

 

Samaritter:

Der vil under Aalborg City Cup være samarittervagt/førstehjælp.

 

Vagter:

Der vil være døgnvagt på alle skolerne. Har i problemer eller spørgsmål omkring indkvarteringen, kan i kontakte Infocenteret eller vagterne.

Info hæfte:

Alle hold vil ved ankomsten modtage et hæfte med mere information omkring Aalborg City Cup 2018.


Tilmelding lokale hold.

Der er fri tilmelding til turneringen. Da vi gør os store bestræbelser på at sikre en succesrig afvikling af turneringen, er vi nød til, grundet den begrænsede baneplads, at begrænse antallet af deltagende hold.

De lokale holde, der tilmelder sig, vil derfor blive placeret på en venteliste i den rækkefølge, de tilmelder sig. Mandag d. 9. april 2018 vil de lokale hold, der har tilmeldt sig, få besked om de er optaget i turneringen.

For yderligere information om turnering, tilmelding og holdgebyr kontakt venligst Aalborg Freja på aalborgfreja@aalborgfreja.dk. Gebyr for deltagelse er i 2017: 300,- kr. pr. hold.
Gebyret dækker deltagelse i turneringen, præmier til nr. 1, 2 ,3 og 4 i hver række, og en Fair Play pokal i hver række.
Lokale hold modtager ikke forplejning og sørger selv for overnatning.

 

Ret til ændringer forbeholdes.


EN

Aalborg City Cup

 

Organisers:

Aalborg Freja

Location:

Vestre Fjordvej 15

 

DK-9000 Aalborg

Dates:

2018 - May 10'th - 12'th

 

Deadline inscription:

23th March 2018

 

Cup Management:

 

InfoCenter

In connection with the Aalborg City Cup 2018 there is an InfoCenter at Aalborg Freja´s football grounds. The Infocenter will assist in solving problems, if any, or in answering questions.

 

The InfoCenter has the following opening hours:

 

Wednesday

May   9th:

17.00 – 23.00

Thursday

May   10th:

08.00 – 20.00

Friday

May   11th:

08.00 – 22.00

Saturday

May   12th:

08.00 – 20.00

Sunday

May   13th:

08.00 – 10.00

 

Tournament Management

In addition, a tournament management will be present at Aalborg Freja´s football grounds.

The tournament management will assist in solving problems, if any, and in answering questions concerning the tournament itself.

 

The tournament management has the following opening hours:

 

Wednesday

May   9th:

17.00 – 23.00

Thursday

May   10th:

08.00 – 21.00

Friday

May   11th:

08.00 – 21.30

Saturday

May   12th:

08.00 – 19.30

 

Food

Breakfast in the gym hal at Aalborg Freja´s grounds with the following opening hours:

 

Thursday

May   10h:

07.00 – 10.00

Friday

May   11th:

07.00 – 10.00

Saturday

May   12th:

07.00 – 10.00

Sunday

May  13th:

08.00 – 9.30

Supper in the gym hal at Aalborg Freja´s grounds with the following opening hours:

 

Wednesday

May   9th:

From 17.00

Thursday

May  10th:

17.00 – 19.30

Friday

May  11th:

17.00 – 19.30

Saturday

May   12th:

17.00 – 19.30

 

Accepted Currencies: The following currencies are accepted at Aalborg Freja:        

 

DKK:

Notes and coins.

€:

Notes - Pay back will be in DKK.

 

Footballs: Please bring your own footballs for training and mark everything clearly with club name.

           

Laundrette:

The nearest laundrette from Aalborg Freja's club house lies in a distance of
app. 1 km :

Vestbyens Møntvask v/Gitte Pedersen

Kastetvej 15

9000 Aalborg

 

First-aid Service: During the Aalborg City Cup there will be first-aid service.

 

Duty Officers: There will be round the clock Duty Officers at all schools. If you have problems or questions about the accommodation, please contact the general office or the Duty Officers.

 

Info leaflet : At arrival, all teams will receive a leaflet with further information about the Aalborg City Cup 2018.
 

 

Subject to alterations    


DE

Aalborg City Cup Veranstalter:

Aalborg Freja
   
Ort: Vestre Fjordvej 15
DK-9000 Aalborg
   
Daten:

2018 - 10.-12. Mai

Meldefrist:

23. März 2018

City Cup Leitung

Infocenter

In Verbindung mit dem Aalborg City Cup 2018 gibt es ein Infocenter in den klubhaus von Aalborg Freja, das mit Lösung eventueller Problemen und Beantwortung Ihrer Fragen behilflich sein wird.


Das Infocenter hat die folgenden Öffnungszeiten:

 

Mittwoch

Den   9 Mai:

17.00 – 23.00

Donnerstag

Den   10 Mai:

08.00 – 20.00

Freitag

Den   11 Mai:

08.00 – 22.00

Samstag

Den  12 Mai:

08.00 – 20.00

Sonntag

Den   13 Mai:

08.00 – 10.00Spielleitung

Es gibt ebenfalls eine Spielleitung, die sich an des Sportsvereins Aalborg Freja befindet. Die Spielleitung wird mit Lösung eventueller Problemen oder Beantwortung Ihrer Fragen, was Spielabwicklung anbelangt, behilflich sein.


Die Spielleitung hat die folgenden Öffnungszeiten:

Mittwoch den 9. Mai: 17.00   -   23.00
Donnerstag den 10. Mai: 8.00   -   21.00
Freitag den 11. mai: 8.00   -   21.30
Samstag den 12. Mai: 8.00   -   19.30

Verköstigung

Frühstück im Halle auf die Anlage von Aalborg Freja mit folgenden Öffnungszeiten:

Donnerstag den 9. mai: 7.00   -   10.00
Freitag den 10. Mai: 7.00   -   10.00
Samstag den 11. Mai: 7.00   -   10.00
Sonntag den 12. Mai: 8.00   -   9.30

Abendessen im Halle auf die Anlage von Aalborg Freja mit folgenden Öffnungszeiten:

Mittwoch den 9. Mai: Von 17.00
Donnerstag den 10. Mai: 17.00   -   19.30
Freitag den 11. Mai: 17.00   -   19.30
Samstag den 12. Mai: 17.00   -   19.30

Angenommene Währungen

Die folgenden Währungen wird von Aalborg Freja angenommen:
   DKK:   Geldscheine und Münzen.
   €:       Geldscheine - Man bekommt Wechselgeld in DKK.

Fussbälle

Bringen Sie bitte Ihre eigene Fusbälle für Training und merken Sie alles deutlich mit Name Ihres Sportsvereins.

Münzwaschsalon:

Der nächstliegender Münzwaschsalon vom Klubhaus Aalborg Freja liegt ungefähr
1 Km davon:

Vestbyens Møntvask v/Gitte Pedersen

Kastetvej 15

9000 Aalborg

 

Sanitätswache

Sanitätswache wird während Aalborg City Cup anwesend sein.

Wachdienst

Auf alle Schulen wird es Wachdienst sein. Falls Sie Probleme oder Frage was die Einquartierung anbelangt, kontaktieren Sie bitte das Infocenter oder das Wachdienst.

Informationsheft

Alle Fussballmannschaften werden bei Ankunft ein Heft mit weiteren Auskünften über Aalborg City Cup 2018 erhalten.

 

Wir vorbehalten uns Recht zu Änderungen.