Telefon numre/ Telephone Numbers / Telefonnummer

TELEFON NUMRE/ TELEPHONE NUMBERS / TELEFONNUMMER

De frivillige ledere fra Aalborg Freja, som du kan møde overalt under hele stævnet, samt medarbejdere i INFO-CENTRET vil gøre alt for at hjælpe dig og din klub under opholdet, men der kan blive brug for hjælp udenfor stævnets program, så derfor er her en loversigt over vigtige telefonnumre. Udenlandske gæster skal huske at trykke 0045 eller +45 før nummeret, hvis de ringer fra egen mobiltelefon.

 

The voluntary leaders from Aalborg Freja who can be met everywhere on Aalborg Freja’s grounds during the city Cup and the employees in the INFO-CENTRE will do everything in order to assist you and your club during your stay.

However, help may be needed outside the programme of the cup so therefore we herby list important telephone numbers.

Foreign guests must dial 0045 or +45 before the number if using own mobile phones.

 

Die freiwillige leiter von Aalborg Freja, die sie überall auf das stadion während des ganzen cups treffen können sowie die mitarbeiter im INFO-CENTER werden alles möchliche tun um sie und ihren klub während des aufenthalts zu helfen.

Sie werden aber vielleicht hilfe ausser dem programm des cups benötigen und deshalb bekommen sie hermit eine liste über wichtige telefonnummer

Ausländische gäste müssen 0045 oder +45 ehe die nummer wählen, falls sie von eigener mobiltelefon anrufen.

 

CITY CUPS INFOCENTER:

TELEFON (0045) 98 13 31 13

Åbningstider/Opening hours/ Öffnungszeiten

 

Onsdag/Wednesday/Mittwoch:    d. 9. maj:     17.00 – 23.00

Torsdag/Thursday/Donnerstag:  d. 10. maj:     08.00 – 20.00

Fredag/Friday/Freitag:                   d. 11. maj:     08.00 – 22.00

Lørdag/Saturday/Samstag:           d. 12. maj:     08.00 – 20.00

Søndag/Sunday/Sonntag:             d. 13. maj:       08.00 – 10.00

ADRESSE: AALBORG FREJA, VESTRE FJORDVEJ 15, 9000 AALBORG

 

AALBORG POLITI/POLICE/POLIZEI:

( (0045) 96 30 14 48 eller 114

 

ALARMCENTRALEN/ ALARM CENTRE/ ALARMZENTRAL:

( (0045) 112

 

FALCKS REDNINGSKORPS /FALCK’S SALVAGE CORPS /FALCK’S RETTUNGSGESELLSCHAFT:

( (0045) 70 10 20 30

 

LÆGEVAGTEN/EMERGENCY TREATMENT/ÄRZLICHER BEREITSCHAFTSDIENST:

( (0045) 70 15 03 00

 

DØGNAPOTEK/24 HOUR PHARMACY/24 STUNDEN APOTHEKE:

Åbnungstid/Opening hours/Öffnungszeiten: 06.00 - 00.00

BUDOLFI APOTEK, ALGADE 60, 9000 AALBORG ( (0045) 98 12 06 77

 

TAXI/TAXIS/TAXIS

DANTAXI, AALBORG ( (0045) 98 10 10 10 & 70 25 25 25