Rules

Dansk - English - Deutsch

DK 

1. Turneringsregler

Alle kampe spilles i henhold til FIFA’s og DBU Jyllands regler.

Arrangørerne har indhentet de nødvendige tilladelser til at afholde denne turnering hos DBU.
 

2. Dommere

Kampene ledes af dommere under DFU (Dansk Fodbolddommer Union). Klubberne skal stille med en linjedommer til hver kamp. Linjedommeren markerer kun, når bolden er ude af spil.
I 8-mands, 7-mands og 5-mands ledes kampene af lokale dommere.
 

3. Deltagelse

Klubber, der er medlem af deres nationale fodboldforbund, kan deltage i denne turnering.

Samme spiller kan kun deltage på et hold under turneringen.
 

4. Holdleder

En ansvarlig holdleder over 18 år skal følge holdet. Navn, adresse og fødselsdato på denne leder skal fremgå klart af holdkortet. Denne holdleder er ansvarlig for sit holds opførsel på og udenfor banen, herunder indkvarteringssted m.v.
 

5. Holdkort

Før turneringens start skal holdlederen udfylde og aflevere et holdkort til turneringsledelsen med spillernes navne, trøjenumre og fødselsdata. Alle deltagere skal til enhver tid kunne dokumentere deres alder, hvorfor gyldig legitimation skal medbringes.
 

6. Alderskategorier - Kampens varighed

U 17 - Drenge født den/efter 01.01.01 - (2 x 15)

U 16 - Drenge født den/efter 01.01.02 - (2 x 15)

U 15A - Drenge født den/efter 01.01.03 - (2 x 15)

U 15B - Drenge født den/efter 01.01.03 - (2 x 15)

U 14A - Drenge født den/efter 01.01.04 - (2 x 15)

U 14B - Drenge født den/efter 01.01.04 - (2 x 15)

U 13 - Drenge født den/efter 01.01.05 - (2 x 15)

U 13/9 -  Drenge født den/efter 01.01.05 - (2 x 15)

U 12/7A - Drenge føde den/efter 01.01.06 - (2 x 15)

U12/7B - Drenge født den/efter 01.01.06 - (2 x 15)

U 11/7 - Drenge født den/efter 01.01.07 - (2 x 15)

U 10/7 - Drenge født den/efter 01.01.08 - (2 x 15)

U 9/5 - Drenge født den/efter 01.01.09 - (2 x 15)  

G 18 - Piger født den/efter 01.01.00 - (2 x 15)

G 15 - Piger født den/efter 01.01.03 - (2 x 15)

G 13/8 - Piger født den/efter 01.01.05 - (2 x 15)

G 11/7 - Piger født den/efter 01.01.07 - (2 x 15)

Der er forskellige aldersgrænser gældende i de forskellige lande. For at give danske hold mulighed for at deltage i denne turnering har arrangørerne givet følgende aldersdispensationer til hold fra Danmark:

Alle kategorier: 2 spillere født den / efter 01.07. året før.

7. Skiftetrøjer

Alle hold skal medbringe et sæt skiftetrøjer med en farve forskellig fra deres normale trøjer. Sidstnævnte hold skal skifte ved trøjelighed.

8. Afgørende kampe

I de indledende puljer spilles alle mod alle.
Der tildeles 3 point for en vunden kamp, 1 point ved uafgjort, 0 point ved tabt kamp.

Såfremt 2 eller flere hold opnår samme antal point i deres puljer, er følgende gældende:
1) måldifference, 2) flest scorede mål, 3) indbyrdes kamp(e), 4) flest fair play point, 5) lodtrækning.

Mellemrunder og placeringskampe/finaler: I tilfælde af uafgjort sparkes der straffespark i henhold til FIFA’s regler. (5, 7 og 8 mands: 3 spillere som straffesparksskytter)
 

9. Udskiftninger

Alle spillere kan frit udskiftes og genindsættes i kampen (5/7/8/9/11 + 5 spillere pr. kamp).
 

10. Advarsler og udvisninger

Hvis en spiller tildeles en advarsel, markerer dommeren dette ved at vise det gule kort. Dette giver en tidsbegrænset udvisning på 5 minutter.
Spilleren må ikke genindtræde i spillet, før han har fået dommerens tilladelse.

Spillere, der er blevet udvist (rødt kort / 2 gule), tildeles normalt karantæne i næste kamp. Hvis en spiller får et rødt kort/2 gule, skal træneren/holdlederen henvende sig ved tuneringsledelsen.
Alle indberetninger om dårlig opførsel vil blive videregivet til det nationale fodboldforbund, der vil sende disse indberetninger videre til spillerens nationale fodboldforbund.

Et hold vil blive erklæret som taber af en kamp med cifrene 0-3 i følgende tilfælde:

- hvis det uden gyldig grund møder for sent til en kamp,
- hvis det anvender en ulovlig spiller,
- hvis dommeren føler sig nødsaget til at afbryde kampen på grund af holdets spillere, ledere eller tilskuere.
 

11. Protester

Beslutninger, der afhænger af dommerens skøn, er endelige og kan derfor ikke gøres til genstand for en protest. Alle andre protester i forbindelse med en kamp skal skriftligt forelægges turneringsudvalget af holdlederen senest 15 minutter efter kampens afslutning. Ved en protest skal der vedlægges DKK 200,- eller 30 € i protestgebyr. Hvis protesten bliver godkendt, betales beløbet tilbage. Protesten behandles af turneringsledelsen.
Turneringsudvalgets afgørelse er endelig. Turneringsudvalget træffer afgørelser i de tilfælde, der ikke er nævnt i turneringsreglementet.
 

12. Programændringer

Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre i turneringsprogrammet, hvis omstændighederne gør, at det skønnes nødvendigt.
 

13. Ansvar

Hverken turneringsarrangørerne eller Euro-Sportring hæfter for materielle eller personlige skader eller bortkomne ejendele. Det er deltagernes eget ansvar at forsikre sig i disse tilfælde (Husk altid det gule sygesikrings-bevis).

 

Specielle regler

I kat. U17/U16/U15 og G18 anvendes boldstørrelse 5.

I kat. U14/U13/U12/U11/U10/U9/G15/G13 og G11 anvendes boldstørrelse 4.
 

For kategori U13 gælder følgende særregel:

Hjørnespark tages mellem feltet og hjørneflaget.


I 8-mands anvendes en 7-mands bane.
 

Regler for kunstgræsbane:

Der må ikke benyttes jernknopper på kunstgræsbanen!
Mad og andre drikkevarer end vand er ikke tilladt på kunstgræsbanen, og der må ikke opstilles stole, bænke eller lignende på arealet.

Tillæg vedr. 9-mands fodbold

Hvor intet andet er nævnt, gælder de almindelige regler som i den øvrige turnering.

Målstørrelse: 11 mands mål benyttes.

Banestørrelse: 69 x 65 meter.

Der spilles med off side.

 

Tillæg vedr. 8-mands og 7-mands fodbold

Hvor intet andet er nævnt, gælder de almindelige regler som i den øvrige turnering.

Målstørrelse: 2 x 5 meter.
 

Straffespark:

Straffespark sparkes midt for målet, 8 meter fra mållinjen.

Ekstra spiller på banen

I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel:

Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere én spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. 
 

Offside:

Denne regel benyttes ikke.
 

Hjørnespark:

Hjørnespark tages mellem feltet og hjørneflaget. Modstander skal være 7 m. fra bolden. 

 

Frispark:

Ved frispark skal modspillerne være min. 7 m væk fra bolden.

Alle frispark er direkte.
 

Målspark:

Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.
Det er ikke tilladt målmanden at tage bolden op i hænderne og sparke den ud.

Det er ikke tilladt målmanden at røre bolden med hænderne, når en spiller sparker bolden til egen målmand.
 

I øvrigt:

Trænere/ledere skal opholde sig på sidelinjen.
 

Tillæg vedr. 5-mands fodbold

Hvor intet andet er nævnt, gælder de almindelige regler som i den øvrige turnering.

Målstørrelse: 1,5 x 3 meter.

Banestørrelse: 30 x 40 meter.
 

Straffespark:

Straffespark sparkes 5 meter fra mållinjen, midt for mållinjen.
 

Spillere:

Et hold må benytte sig af op til 10 spillere pr. kamp, hvoraf de 5 må være på banen ad gangen. 4 spillere og en målmand.

Ekstra spiller på banen

I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel:

Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere én spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
 

Offside:

Denne regel benyttes ikke.
 

Hjørnespark:

Hjørnespark tages mellem feltet og hjørneflaget.
 

Frispark:

Ved frispark skal modspillerne være min. 5 m væk fra bolden.

Alle frispark er direkte.
 

Målspark:

Målspark og frispark i eget målfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet. Målmanden må udføre målspark eller frispark i målfeltet som spark eller kast og må herefter samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller. Bolden skal ikke passere straffesparksfeltets grænse, forinden målmanden på ny må spille bolden med hænderne.
Det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne, når en spiller sparker bolden til egen målmand, uanset hvorledes dette foregår.
 

I øvrigt:

Trænere/ledere skal opholde sig på sidelinjen.

 


Ret til ændringer forbeholdes.

 


EN

    

1. Rules

All matches will be played in accordance with the rules of the game as issued by FIFA and DBU Jylland.

The organiser has received the necessary permission to host the tournament from the DBU.
 

2. Referees

All matches will be controlled by referees affiliated to the DFU (Dansk Fodbolddommer Union). Each team must designate one person as a linesman. The linesmen only mark, when the ball is out of play.
Local referees are used for 8-a-side, 7-a-side and 5-a-side matches.
 

3. Participants

Teams must be members of their national football association in order to participate in this tournament.

A player is only allowed to play for one team during the tournament.
 

4. Team leader

Every team must be accompanied by an adult (over 18 years of age). The name, address and date of birth of this adult must be listed clearly on the registration sheet of the corresponding team. The adult will be considered as the team leader and is responsible for the behaviour of the players, both on and off the field at the sports complex and at all other facilities available to the group.
 

5. Registration sheets

Prior to commencement of the tournament, the team leader must submit a registration sheet to the tournament management containing the full name, date of birth and shirt number of every player in the team. All players must carry proof of their age and identity. They may be asked to show this proof at any time.
 

6. Age groups/Duration of play

U 17 - Boys born on/after 01.01.01 - (2 x 15)

U 16 - Boys born on/after 01.01.02 - (2 x 15)

U 15A - Boys born on/after 01.01.03 - (2 x 15)

U 15B - Boys born on/after 01.01.03 - (2 x 15)

U 14A - Boys born on/after 01.01.04 - (2 x 15)

U 14B - Boys born on/after 01.01.04 - (2 x 15)

U 13 - Boys born on/after 01.01.05 - (2 x 15)

U 13/9 - Boys born on/after 01.01 05 - (2 x 15)

U 12/7A - Boys born on/after 01.01.06 - (2 x 15)

U 12/7B - Boys born on/after 01.01.06 - (2 x 15)

U 11/7 - Boys born on/after 01.01.07 - (2 x 15)

U 10/7 - Boys born on/after 01.01.08 - (2 x 15)

U 9/5 -  Boys born on/after 01.01.09 - (2 x 15)  

G 18 - Girls born on/after 01.01.00 - (2 x 15)

G 15 - Girls born on/after 01.01.03 - (2 x 15)

G 13/8 - Girls born on/after 01.01.05 - (2 x 15)

G 11/7 - Girls born on/after 01.01.07 - (2 x 15)  

Due to different age limits set by different national football associations the tournament organisation has granted dispensations for teams from Denmark:

All categories: 2 players born on/after 01.07. of the year before.
 

7. Jerseys

All teams must carry a set of extra jerseys differing in colour from their normal jerseys. The team mentioned second in the programme must change shirts in the event of both teams using similar shirts.
 

8. Decisive games

The final position of teams in the preliminary rounds will be determined by the number of points attained. The applied point system is:
3 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss.

If teams are level on points in their group, the following rules determine the position:
1) Goal difference, 2) number of goals scored, 3) mutual match(es), 4) most fair play points, 5) drawing of lots.

Intermediate rounds and finals: In the event of a draw, a penalty shootout will be held in accordance with FIFA’s rules. (5,7 and 8-a-side: 3 players as penalty shooters)
 

9. Substitutions

5 substitutes are allowed for every game in all categories. These players may be substituted freely on and off the field, when the ball is out of play.
 

10. Bookings

If a player is shown a yellow card, the player must leave the field for 5 minutes. The player may not re-enter the field until the referee allows so. Any player who has been sent off (red card / 2 yellow cards) usually receives a one-match suspension.

If a player gets a red card / 2 yellow, the coach / team leader must go to the tournament management for further info.

All reports of misconduct arising from the tournament will be forwarded to the National Football Association of the host club, who will forward these reports to the National Football Associations concerned.

A team will automatically lose a game with the score 0-3 in the following cases:

- if the team is late for a game without a valid reason,
- if the team uses an ineligible player,
- if the referee has to abandon a game due to the behaviour of players, coaches and/or fans of the team.
 

11. Protests

Decisions relying on the judgement of the referee are final. For that reason protests concerning the refereeing will not be accepted. All other protests must be handed in by the responsible team leader to the tournament management, no later than 15 minutes after the match. When filing a protest a 30€ protest fee is to be paid up-front. If the protest is acknowledged, the fee will be reimbursed. The decision of the tournament management is final. The tournament management makes decisions on cases not mentioned in the tournament rules.
 

12. Alterations of the match schedule

The tournament management has the right to alter the match schedule should unforeseen circumstances occur.
 

13. Liability

It is the responsibility of each team to make sure that adequate insurance coverage is provided for their players. The tournament organisers and Euro-Sportring are not to be held responsible for injuries to participants and damage to/loss of possessions or equipment of participants and clubs.

Special rules

In categories U17/U16/U15 and G18 a size 5 ball is used.

In categories U14/U13/U12/U11/U10/U9/G15/G13 and G11 a size 4 ball is used.
 

In category U13 the following rule applies:

Corners are taken between where the goal line meets the goal line area and the sideline.


The field used for 8-a-side is the same as for 7-a-side.
 

Rules for artificial turf:

Iron studs are not allowed on the artificial turf.
Apart from water, no food or drinks are allowed on and at the artificial turf. Chairs, benches and similar are not allowed on the area of the artificial turf.

Supplement to the rules for 9 a side.

The normal rules for the tournament apply, when nothing else is mentioned.

Field size: 69 x 65 m.

Goal size: Normal 11-a-side goal.

The normal off side rule is used.

 

Supplement to the rules for 8-a-side and 7-a-side

The normal rules for the tournament apply, when nothing else is mentioned.

Goal size: 2 x 5 m.
 

Penalty kicks:

Penalty kicks are taken 8 meters from the goal line, straight in front of the goal.
 

Extra player on the field

In the attempt of making the matches as equal as possible and to avoid huge defeats, the following rule has been implemented:

It is allowed to place one extra player on the field as long as a team is behind with three goals or more. The additional player must be withdrawn, if the lead is reduced to less than three goals.

If a team gets an additional three goals behind, one more player may be added.
 

Off side:

This rule is not used.
 

Corner kicks:

Corner kicks are taken between the goal area and corner flag.
Opponent must be 7 m. From the ball
 

Free kicks:

Players from the defending team must be at least 7 meters away from the ball.

All free kicks are direct free kicks.
 

Goal kicks:

When a goal kick and free kick in the team´s own penalty area must opponents be beyond the penalty area and min. 7 meters from the ball.
It is not permitted keeper to take the ball up in the hands and kick it out.

The goalkeeper is not allowed to use his hands when the pass comes from his own teammates.
 

Team leaders:

Team leaders/coaches must stay on the side line.
 

Supplement to the rules, 5-a-side

The normal rules for the tournament apply, when nothing else is mentioned.

Goal size: 1.5 x 3 m.

Field size: 30 x 40 m.
 

Penalty kicks:

Penalty kicks are taken 5 meters from the goal line, straight in front of the goal.
 

Players:

A team may consist of maximum 10 players per match. 5 players are allowed on the field at the same time.

Extra player on the field

In the attempt of making the matches as equal as possible and to avoid huge defeats, the following rule has been implemented:

It is allowed to place one extra player on the field as long as a team is behind with three goals or more. The additional player must be withdrawn, if the lead is reduced to less than three goals.

If a team gets an additional three goals behind, one more player may be added.
 

Offside:

This rule is not used.
 

Corner kicks:

Corner kicks are taken between the goal area and corner flag.
 

Free kicks:

Players from the defending team must be at least 5 meters away from the ball.

All free kicks are direct free kicks.
 

Goal kicks:

On goal kicks the ball is in play, even if the ball does not leave the penalty-area. A goalkeeper is allowed to start the play from a goal kick with the ball in the hands or lying on the ground. The ball does not have to leave the penalty-area and return before the goalkeeper can play the ball with his hands again. The same rules applies to free kicks inside the penalty area (for the defending team).
The goalkeeper can use his hands even if the pass comes from his own teammates - this applies under all circumstances.
 

Team leaders:

Team leaders/coaches must stay on the side line.
 

 

Subject to alterations.     

 


DE

1. Reglement

Die Spiele werden gemäss den Vorschriften der FIFA und der Satzung des DBU Jylland abgehalten.

Der Veranstalter hat die erforderliche Genehmigung zur Turnieraustragung von dem DBU erhalten.
 

2. Schiedsrichter

Die Spiele werden von Schiedsrichtern, angeschlossen beim DFU (Dansk Fodbolddommer Union), geleitet. Jede Mannschaft muss eine Person als Linienrichter zur Verfügung stellen. Die Linienrichter flaggen kein Abseits, nur Einwürfe.
In 8er-, 7er- und 5er-Fussball werden örtliche Schiedsrichter verwendet.
 

3. Teilnahme

Mannschaften die die Genehmigung ihres Fussballbundes erhalten haben sind zur Teilnahme an diesem Turnier berechtigt.

Während des ganzen Turniers darf ein Spieler nur für eine Mannschaft mitmachen.
 

4. Teamleiter

Jede Mannschaft muss von einem Teamleiter, älter als 18 Jahren, begleitet werden. Dessen Name, Adresse und Geburtsdatum sind auf der Spielerliste zu erwähnen. Der Teamleiter hat die Verantwortung für das Benehmen der Mannschaft während des gesamten Turniers.
 

5. Spielerliste

Vor Turnieranfang muss der Teamleiter eine Spielerliste mit dem Name, Geburtsdatum und Rückennummer den Spielern bei der Spielleitung einreichen. Alle Spieler müssen von einem offiziellen Personalausweis im Besitze werden, der zu jedem Moment vorzulegen mögen.
 

6. Altersklassen/Spieldauer

U 17 - Spieler am/nach 01.01.01 geboren - (2 x 15)

U 16 - Spieler am/nach 01.01.02 geboren - (2 x 15)

U 15A - Spieler am/nach 01.01.03 geboren - (2 x 15)

U 15B - Spieler am/nach 01.01.03 geboren - (2 x 15)

U 14A - Spieler am/nach 01.01.04 geboren - (2 x 15)

U 14B - Spieler am/nach 01.01.04 geboren - (2 x 15)

U 13 - Spieler am/nach 01.01.05 geboren - ( 2 x 15)

U 13/9 - Spieler am/nach 01.01.05 geboren - (2 x 15)

U 12/7A - Spieler am/nach 01.01.06 geboren - (2 x 15)

U 12/7B - Spieler am/nach 01.01.06 geboren - (2 x 15)

U 11/7 - Spieler am/nach 01.01.07 geboren - (2 x 15)

U 10/7 - Spieler am/nach 01.01.08 geboren - (2 x 15)

U 9/5 - Spieler am/nach 01.01.09 geboren - (2 x 15)

G 18 - Spieler am/nach 01.01.00 geboren - (2 x 15)

G 15 - Spieler am/nach 01.01.03 geboren - (2 x 15)

G 13/8 - Spieler am/nach 01.01.05 geboren - (2 x 15)

G 11/7 - Spieler am/nach 01.01.07 geboren - (2 x15) 

Aufgrund unterschiedlicher Stichtage verschiedener nationaler Fussballverbände erlaubt der Veranstalter folgende Dispensation für Teams aus Dänemark:

Alle Kategorien: 2 Spieler am/nach 01.07. des Jahr früher.  
 

7. Trikot

Jeder Verein soll ein sich deutlich von den Vereinsfarben unterscheidendes Ersatztrikot mitbringen. Wenn vor Spielanfang der Schiedsrichter entscheidet, dass die Vereinsfarben der Mannschaften gleich aussehen, soll der letztgenannte Verein im Ersatztrikot spielen.

8. Entscheidenden Spiele

Die Rangliste wird auf Grundlage der Anzahl Punkte festgestellt. Die Punkte werden wie folgt zugeteilt:
Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 1 Punkt, Niederlage: 0 Punkte.

Falls mehrere Mannschaften punktgleich geendet sind, wird die Rangliste wie folgt festgestellt:
1) Tordifferenz, 2) die meisten erzielten Tore, 3) das Ergebnis der direkten Begegnung, 4) die meisten Fair Play Punkte, 5) Losverfahren.

Zwischenrunde/Endspiele - Bei Unentschieden erfolgt ein Elfmeterschiessen nach den Regeln der FIFA. (5er, 7er und 8er Fussball: 3 Spieler als Elfmeterschütze)
 

9. Auswechseln

Fliegender Wechsel während des ganzen Spieles ist erlaubt (5/7/8/9/11 + 5 Spieler pro Spiel). Man muss nur wechseln, wenn der Ball nicht im Spiel ist.
 

10. Disziplinarmassnahmen

Falls ein Spieler eine Verwarnung erteilt wird, wird der Richter diesen mit der gelben Karte zeigen. Das bedeutet einen zeitbegrenzten Verweis von 5 Minuten.
Der Spieler darf nicht im Spiel wieder eintreten, ehe er die Erlaubnis des Richters bekommen hat. Spieler, die Platzverweist worden sind (rote Karte/2 Verwarnungen), werden normalerweise Quarantäne im nächsten Spiel erteilt.

Wenn ein Spieler eine rote Karte / 2 Gelb bekommt, der Trainer / Teamleiter müssen um weitere Informationen zu den Spielleitung gehen.

Alle Berichte bezüglich Fehlverhalten werden vom Turnierveranstalter an den nationalen Fussballverband geschickt, der diese Berichte an die diesbezüglichen anderen nationalen Fussballverbände weiterleiten wird.

Eine Mannshaft verliert automatisch ein Spiel mit dem Ergebnis 0-3 in den folgenden Fällen:

- die betreffende Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig beim Spiel anwesend ist;
- die betreffende Mannschaft mit einem nicht berechtigten Spieler gespielt hat;
- der Schiedsrichter den Beschluss fasst das Spiel wegen schlechtem Benehmen der Spieler der betreffenden Mannschaft abzubrechen.
 

11. Einsprüche

Einsprüche in Bezug auf Entscheidungen des Schiedsrichters sind nicht möglich. Einsprüche in Bezug auf andere Angelegenheiten müssen spätestens 15 Minuten nach dem Spiel vom Teamleiter beim Turnierausschuss schriftlich eingereicht werden. Bei Einreichung eines Protestes müssen 30€ entrichtet werden. Wird dem Protest stattgegeben, werden 30€ rückerstattet. Der Turnierausschuss entscheidet ebenfalls über Angelegenheiten die im Reglement nicht vorgesehen sind. Die Entscheidungen des Turnierausschusses sind endgültig.
 

12. Änderungen des Spielplanes

Der Turnierausschuss hat das Recht den Spielplan im Falle von unvorhergesehenen Umständen abzuändern.
 

13. Verantwortung

Die teilnehmenden Vereine sind selbst für die angemessene Versicherung der Spieler verantwortlich. Der Veranstalter und Euro-Sportring haften nicht für Personenschaden und Sachbeschädigung bzw. das Abhandenkommen von Besitztümern der Teilnehmer.

 

Zusätzliche Regeln

Kategorien U17/U16/U15 und G18 benutzen Ball Grösse 5.

Kategorien U14/U13/U12/U11/U10/U9/G15/G13 und G11 benutzen Ball Grösse 4.
 

In Kategorie U13 gilt folgende:

Eckstoss muss zwischen dem Feld und der Eckfahne genommen werden.


8er-Fussball benutzt eine 7er-Fussballplatz.

 
Regeln der Kunstrasen

Eisenstollen sind verboten auf dem Kunstrasen.
Essen und Trinken sind nicht erlaubt auf dem Kunstrasen, Wasser ist erlaubt. Stühle, Bänke und Ähnliches sind nicht erlaubt auf dem Gebiet der Kunstrasen.

Anhang zu Reglement, 9er Fussball.

Wenn nichts anderes erwähnt ist, wird gemäss das normale Turnierreglement gespielt.

Tor: Normale 11-a-side Tor.

Fußballplatz Größe: 69 x 65 m.

Abseits:

Diese Regel wird benutzt.

 

Anhang zu Reglement, 8er- und 7er-Fussball

Wenn nichts anderes erwähnt ist, wird gemäss das normale Turnierreglement gespielt.

Tor: 2 x 5 meter.
 

Strafstoss: 

Strafstoss wird 8 Meter von der Torlinie geschossen, in der Mitte gegenüber dem Tor.
 

Zusätzliche Spieler am Spielfeld

In der Bemühungen die Spiele als ebenbürtige wie möglich zu machen und um zu grossen Niederlagen zu vermeiden, sind die folgende Regeln eingeführt worden:

Es ist erlaubt, einen zusätzlichen Spieler am Feld einzusetzen, so lange eine Mannschaft mit drei oder mehrere Toren im Rückstand ist.

Falls eine Mannschaft mit drei zusätzlichen Toren im Rückstand ist, darf man noch einen Spieler einsetzen. Diese Spieler muss aber bei Reduzierung rausgenommen werden.
 

Abseits:

Diese Regel wird nicht benutzt.
 

Eckstösse:

Eckstösse werden zwischen dem Torraum und Eckmarkierungsfahne geschossen.
 

Freistösse:

Bei alle Freistösse müssen die Spieler der anderen Mannschaft Minimum 7 Meter vom Ball entfernt sein.

Alle Freistösse sind direkte Freistösse.
 

Abstösse:

 

Bei Torabstoss und Freistoss in eigenem Strafraum, müssen die Gegenspieler ausser der Strafraum und min. 7 Meter vom Ball sein.
Der Torwart darf nicht den Ball in seinen Händen nehmen und abschlagen.

Der Torwart muss nicht seine Hände benutzen wenn der Ball von der eigenen Mannschaft kommt.
 

Teamleiter:

Teamleiter/Trainer müssen sich aus der Seitenlinie verweilen.
 

Anhang zu Reglement, 5er-Fussball

Wenn nichts anderes erwähnt ist, wird gemäss das normale Turnierreglement gespielt.

Tor: 1,5 x 3 meter.

Fußballplatz Größe: 30 x 40 m.
 

Strafstoss:

Strafstoss wird 5 Meter von der Torlinie geschossen, in der Mitte gegenüber dem Tor.
 

Spieler:

Eine Mannschaft darf 10 Spieler pro Spiel benutzen, von welchem 5 auf dem Spielplatz zugleich sein dürfen. 4 Spieler und 1 Torwart.

Zusätzliche Spieler am Spielfeld

In der Bemühungen die Spiele als ebenbürtige wie möglich zu machen und um zu grossen Niederlagen zu vermeiden, sind die folgende Regeln eingeführt worden:

Es ist erlaubt, einen zusätzlichen Spieler am Feld einzusetzen, so lange eine Mannschaft mit drei oder mehrere Toren im Rückstand ist.

Falls eine Mannschaft mit drei zusätzlichen Toren im Rückstand ist, darf man noch einen Spieler einsetzen. Diese Spieler muss aber bei Reduzierung rausgenommen werden.
 

Abseits:

Diese Regel wird nicht benutzt.
 

Eckstösse:

Eckstösse werden zwischen dem Torraum und Eckmarkierungsfahne geschossen.
 

Freistösse:

Bei alle Freistösse müssen die Spieler der anderen Mannschaft Minimum 5 Meter vom Ball entfernt sein.

Alle Freistösse sind direkte Freistösse.
 

Teamleiter:

Teamleiter/Trainer müssen sich aus der Seitenlinie verweilen.
 

Abstösse:

Bei Abstösse und Freistösse im Strafraum (für abwehrenden Mannschaften) ist der Ball im Spiel auch wenn der Ball der Elfmeterraum nicht verlässt. Der Torwart kann den Abstoss von den Hände oder von der Erde durchführen. Der Ball braucht der Strafraum nicht zu verlassen und zurückgekommen bevor der Torwart den Ball wieder aufsammeln darf.
Der Torwart darf seine Hände benutzen auch wenn der Ball von der eigenen Mannschaft kommt.


Wir vorbehalten uns Recht zu Änderungen.